DANIŞMANLIK

Tedarik zinciri ve satınalma danışmanlığı ve eğitim hizmetleri 

 

Tedarik Zinciri ve Satınalma Danışmanlığı hizmetini ölçülebilir katma değerli ve maliyet düşürücü faydalar sağlayacak şekilde yerine getirmekteyiz. Hizmetlerimiz hammadde, yarı mamul, mamul, ambalaj, girdiler ve hizmetler gibi bir gıda fabrikasında ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Tedarik zinciri süreci, satış bütçesi, siparişler ve planlama ile başlayan ve mamulün nihai tüketiciye kadar ulaştırılmasına kadar etki eden süreçlerdir. Bu sebepten şirketlerin tüm süreçlerine ve karlılıklarına direk etmektedir.
Tedarik zinciri operasyonlarını tanımlarken ve uygulamaya koyarken süreçlerin yalınlaştırılması yani yalın üretim teknikleri ile birlikte operasyonların planlanması gerekmektedir. Bu tür bir planlama şirketlere ölçülebilir ciddi faydalar sağlamaktadır.
Tedarik zinciri süreçleri içinde risk analizlerinin yapılarak sürdürülebilir tedarik zinciri sağlanması da rakipler ile rekabette ve müşteriler tarafında şirketler için büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sebepten operasyonel riskleri tam olarak belirlenmeli ve bunlara göre tedarik zinciri aksiyon planları da oluşturulmalıdır.


Tedarik Zinciri ve Satınalma Danışmanlığı kapsamımız asgari olarak aşağıdaki hizmetleri içermektedir ve üretim, kalite, planlama ve satınalma süreçlerinin tamamı dikkate alınarak planlanmaktadır.

- Şirketin var olan işleyiş ve süreç analizi,
- Talep sistemi, talep miktarları ve sipariş süreci analizi,
- Planlama, üretim, kalite, satınalma, bakım ve lojistik operasyonlarında proaktif yaklaşımın benimsenmesinin sağlanması,
- Planlama operasyonunu mantığının oluşturulması ve işlevinin arttırılması,
- Üretim operasyonlarının denetlenerek yalınlaştırılması ve ürün gerçekleştirme maliyetlerinin düşürülmesi,
- İsraf ve kayıpların önlenmesi ile yalın üretim uygulamalarına geçilmesi,
- Lojistik operasyonlarının ve rut planlarının denetlenerek alternatif lojistik süreçleri geliştirilerek lojistik operasyonlarının yalınlaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi,
- Satın alınan ürün ve hizmetlerin gereklilik analizi yapılması,
- Satın alınan ürün ve hizmetlerin spesifikasyon ve şartnamelerinin oluşturulması ve girdi kontrol sistemi kurulması,
- Tedarikçi risk analizi yapılarak risk durumuna göre var olan tedarikçilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tedarik sistemi kurulması,
- Müzakere ve pazarlık hazırlıkları yapılarak tedarikçiler ile alım öncesi müzakere uygulamaları ile firma menfaatine uygun maliyet ve şartların sağlanması ve alım sonrası avantajlar sağlanması,
- Satınalma bütçe yönetim ve nakit akışı sistemi oluşturulması,
- Satınalma teklif alma sistemi oluşturulması,
- Satınalma onay sistemi oluşturulması,
- Satınalma dokümantasyonu hazırlanması,
- Tedarik zincirinde gıda güvenliği ve kalitesi sağlanması için izlenebilirlik sistemi oluşturulması,- Tedarik zincirinde gıda güvenliği ve kalitesi sağlanması için izlenebilirlik sistemi oluşturulması,
- Düşük maliyetli ve tasarruf odaklı alternatif ürün ve hizmet tedarikçileri bulunması,
- Girdi depo, girdi kontrol ve mal kabul durum analizi ve stok yönetimi,
- Bütçe, üretim kapasitesi ve ihtiyaçlara göre günlük ve haftalık malzeme gereksinimlerinin ve asgari stokların belirlenmesi,
- Asgari sipariş sürelerinin belirlenmesi,
- Kontrat ve sözleşme sistemi kurulması, satınalma ve bakım sözleşmelerinin tamamlanması ve geliştirilmesi,
- Planlama, üretim, kalite, satınalma, bakım ve lojistik operasyon süreçlerinin dijitalleşme süreçlerinin yapılandırılması,
- Tedarik zincirine bağlı tüm departmanların operasyonel ve personel bazında SMART performans hedefleri belirlenmesi,

Planlama ve satınalma sistem analizi hizmeti ile yıl içindeki satın almalarınıza ait kayıtlar kontrol edilir ve satınalma sisteminizin analizi yapılarak size raporlama yapılır. Buradaki amaç var olan sistemdeki alımların yönetimi ve optimizasyonudur. Bu çalışma ile ölçülebilir tasarruflar sağlanmaktadır. Ayrıca sistemdeki tedarikçilerde tek tek elden geçirilerek ürün fiyat performansı ve alternatif tedarikçi gerekliliği de sorgulanmış olur. 

Satınalma sistemi yanısıra malzeme/gereklilik ve malzeme kalitesi/fiyat analizleri yapılarak gerektiğinde kullanılan malzemeler, girdiler, sarflar, makine ve ekipman optimize edilir. 

Ek olarak bakım anlaşmaları da kontrol edilerek optimize edilir. Temel gelişim yaklaşımı aşağıdadır;

 

Süreli / dönemsel satınalma desteği

Bu hizmet ile size düşük maliyet ve yüksek performanslı satınalma desteği sağlarız,

Süreli / dönemsel satınalma danışmanlığı hizmeti ile belirlenen bir süre içinde tüm satınalma faaliyetleriniz tarafımızdan yürütülür. Satınalma sistemi ve maliyet düşürme bir stratejidir ama önemli olan bu stratejiye hangi taktik ile ulaşabileceğinizdir. Size sektördeki tecrübelerimiz ışığında en uygun taktikler ile satınalma ve maliyet düşürme stratejilerinize ulaşmanızı sağlayacağız.

Dönemsel satınalma hizmetine neden ihtiyaç duyulur;
- Satın alımı yapılan ürün ve hizmetlerde maliyet düşüşü ve tasarruf sağlanması için,
- Alternatif tedarikçiler arayışında iseniz,
- Uzmanlık gerektiren satınalımlarda,
- Ar-Ge ve yatırım proje çalışmalarında,
- Hızlı tedarikçi bulunması yada fiyat alınması gerektiği durumlarda,
- Personeliniz izinde iken,
- Tam zamanlı personele ihtiyaç yokken,
- Dönemsel çalışmalara destek için,
- Kısa süreli yoğun sezon dönemlerinde,
- Daha önce satın almadığınız bir ürün yada hizmet gerektiğinde,
- Satınalma ve teklif alma iş yükünüzü azaltmak için,

Dönemsel satınalma hizmetinin avantajları nelerdir;;
- Kaliteli ve hızlı hizmet garantisi,
- Detaylı piyasa fiyat analizi ve raporlama,
- Uzmanından tecrübe, yetkinlik ve performans garantili hizmet,
- Sabit maaş yok,
- Vergi veya sigorta yok,
- Yol / yemek masrafları yok,
- İhbar, kıdem tazminat yükü yok,
- Hastalık, mazeret yada yıllık izin yok,

  

Kontrat ve sözleşme yönetimi

Satınalma ve tedarik zinciri süreçlerinde gerek satınalma öncese gerekse sonrası çok büyük önem taşıyan kontrat yönetimi hizmetimiz, alım sırasında ve sonrasında alınan ürün veya hizmetin kalitesine ve performansında ciddi önem arz etmektedir, bu yüzden kontrat ve sözleşme yönetimi firmalar için önemli ve dikkatle ele alınması gereken bir süreçtir.

Ideative Danışmanlık olarak, kontrat ve sözleşme yönetimi hizmeti ile firmaların satın aldığı ürün ve hizmetlerden ek faydalar, kaliteli ve yüksek performans almasını sağlar ve firmaların kayıplarını önleriz.

 

Satınalma ve tedarik zinciri eğitimi

Satınalma ve tedarik zinciri eğitimleri ile firmanız personeline satınalma, müzakere ve tedarik zinciri yönetimi konularında eğitim verilir. Eğitim uzaktan / online yada yerinde / firmanızda verilebilmektedir. 

 

 

Danışmanlık hizmetlerimiz sırasında firmanıza kazandıracağımız ölçülebilir rakamsal faydalar ve iyileştirmeler de ayrıca raporlanacaktır. 

 

Hakkımızda bilgi alabileceğiniz kişiler için lütfen tıklayınız.

 

 

 

En içten saygılarımızla,

Ideative Danışmanlık

 

 

 

 

 

İletişim

Ideative Danışmanlık

Mobile & WhatsApp: +90 532 552 9461

E-Posta: iletisim@ideativedanismanlik.com